Details

Date:
April 10

Connacht Minor Championship Rd4

April 10

Sligo v Leitrim

Mayo v Galway

Roscommon - bye